RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Jména mrtvým

15.06.2017 19:18

Dne 15.6. jsme na tiskové konferenci oznámili spuštění projektu Jména mrtvým.

 

Téměř třicet let po pádu komunistického režimu stále existují místa masových hrobů, kde se nacházejí tajně uložené ostatky obětí a odpůrců totalitních režimů 20. století. Jedná se většinou o neoznačené hroby. V některých případech však není místo uložení obětí politické represe z období nacistické okupace a komunistického režimu dokonce ani přesně známo. Cílem našeho projektu je identifikace těchto kosterních pozůstatků. Tímto způsobem chceme naplnit základní civilizační povinnost zacházet s lidskými ostatky pietně

Hromadná pohřebiště se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Valdicích a dalších lokalitách. Nejznámějším pohřebištěm, kde se také nachází největší množství ostatků, je Ďáblický hřbitov v Praze. V roce 2014 velkou pozornost vzbudilo pátrání po ostatcích P. Josefa Toufara. V letech 1943–1961 byly na Ďáblickém hřbitově tajně uloženy ostatky značného počtu obětí totalitních režimů. Podle posledních výsledků archivního výzkumu, který nedávno publikoval vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Akademie Vězeňské služby ČR PhDr. Aleš Kýr, jsou zde ostatky 137 popravených či zemřelých politických vězňů z poúnorového období. Na tomto místě se patrně nachází i ostatky československých vojáků padlých v Resslově ulici dne 18. června 1942.

Jednoznačná a nezpochybnitelná identifikace kosterních pozůstatků se v současné době provádí pomocí analýzy DNA, kdy jsou porovnány výsledky genetické analýzy z kosterních pozůstatků a srovnávacího biologického materiálu získaného od příbuzných zemřelých.

Projekt bude probíhat v několika etapách:

    1. Vytvoření seznamu zemřelých z období totalitních režimů uložených na neznámém místě nebo v neoznačených hrobech
    2. Zajištění vzorků od příbuzných zemřelých a dalších informací (pravděpodobné místo uložení ostatků, ante mortem fotografie atd.)
  1. Archeologické ohledání místa, dokumentace a vyzvednutí ostatků
  2. Antropologické ohledání a dokumentace ostatků
  3. Genetická identifikace kosterních pozůstatků

S první etapou je zapotřebí začít co nejdříve, neboť postupně umírají pamětníci, očití svědci a také dárci srovnávacího biologického materiálu. Etapy 2–4 budou realizovány v případě společenského konsensu. K zahájení projektu jsme přistoupili z důvodu nedostatečné aktivity státních institucí zajistit důstojné uložení ostatků obětí totalitních režimů. Jakákoli další časová prodleva ztíží nebo dokonce znemožní budoucí identifikaci ostatků z důvodu nedosažitelnosti srovnávacích biologických materiálů.

 

Je někdo z Vašich příbuzných nebo známých uložen v neoznačeném hrobě? Pokudf ano, tak nás prosím KONTAKTUJTE POMOCÍ INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE popřípadě na e-mailu: jmenamrtvym@dna.com.cz nebo telefonu: 606535526.

—————

Zpět