RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


ODKAZY

Webový portál www.GenetickaGenealogie.cz pro oblast výzkumu vazby liniových markerů (mtDNA a Y-chromozomu) a příjmení a distribuce haploskupin liniových markerů v České populaci.

 

Webový portál www.archeosteon.cz pro oblast archeogenetiky (zkoumání recentních a archaických kosterních pozůstatků pomocí analýzy DNA)

 

Webový portál www.DNAcentrum.cz pro oblast znaleckého/anonymního určování otcovství (paternity) a dalších příbuzenských vztahů. Dále jzou zde uvedeny základní informace k průkazům krve, slin a spermatu, identifikaci odesílatele anonymních dopisů, zajišťování biologických stop po pohřešovaných osobách a podobně.