RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Věda a výzkum

Mé vědecko-výzkumné a inovační aktivity jsou zejména v těchto oblastech identifikační genetiky:

 • Genetická genealogie
 • Populační studie
 • Stanovování stupně příbuzenského vztahu na zákaldě komplexní analýzy DNA
 • Archeogenetika a DNA identifikace kosterního materiálu
 • Prediktivní forenzní genetika
 • Nové metody ve forenzní genetice
 • Zajišťování a stabilizace biologického materiálu
 • Forenzní mikrobiologie
 • Mutační rychlosti u krátkých tandemových repetic (STR - Short Tandem Repeat)
 • Izolace nukleových kyselin (DNA/RNA) ze složitých matricí
 • Orientační a specifické průkazy typu biologického materiálu

 

Naše laboratoř (DNA centrum Bulovka) spolupracuje na celé řadě větších či menších projektů s celou řadou domácích či zahraničních institucí. Rádi se s kolegy budeme podílet i na řešení dalších projektů.