RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Můj "genetický rodokmen"

Můj "genetický rodokmen", čímž myslím výsledky analýzy mitochondriální DNA (mateřská linie) a Y-chromozómu (otcovská linie), je následující:

 

Mateřská linie:

haploskupina H1

Haplotyp: 16519C, 263G, 309.1C, 315.1C (jsou uvedeny pouze odchylky od CRC v hypervariabilních oblastech HVR1 a HVR2)

Heatmap (obr. převzatý z projektu Genographic 2.0):

Rozložení

Nejvíce osob s haploskupinou mitochondriální DNA H1 žije v Baskisku, na Iberijském poloostrově a v Severní Africe. Nejvíce "genetických bratranců a sestřenic" mám u Tuaregů v Lybii.

Otcovská linie:

Haploskupina I1-M253, nordická linie

Haplotyp:

DYS456 DYS389I DYS390 DYS389II DYS458 DYS19
14     12 23 28 15 15
DYS385a/b DYS393 DYS391 DYS439 DYS635 DYS392
13/14 13 10 11 22 11
H4 DYS437 DYS438 DYS448 DYS446 DYS444 DYS388
11 16 10 21 12 13 14
DYS481 DYS426 DYS459a DYS459b DYS449 DYS447
25 11 8 8 27 23

Heatmap (obr. převzatý z projektu Genographic 2.0):

Rozložení

 

Nejvíce osob s haploskupinou Y-chromozómu I1 žije ve Skandinávii, Severním Německu a Dánsko. V dostupných databázích jsem nalezl několik osob, s nimichž mám společného předka v horizonti  300-400 let.  S ohledem na výsledky klasického genealogického zkoumání v matrikách je docela pravděpodobné, že můj praprapra...dědeček přišel do Čech spolu s vojsky Gustava II. Adolfa během 30-ti leté války.

 

Další informace o geneticko-genealogické testování naleznete na specializovaném portálu www.GenetickaGenealogie.cz.  A nebo mi napiště!

Analýzu si také můžete rovnou objednat v e-shopu naší DNA laboratoře www.4N6shop.cz