RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Soudní znalec

U Městského soudu v Praze jsem zapsán jako znalec v následujících odvětvích, oborech a specializacích:

 • Zdravotnictví, GENETIKA, se zvláštní specializací molekulární biologie a DNA diagnostika, správná laboratorní praxe
 • Kriminalistika, se zvláštní specializací forenzní biologie a genetika

 

Znalecké posudky ve výše uvedených odvětvích zpracovávám pro orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství, soudy), poškozené, obviněné, odsouzené, advokáty a advokátní kanceláře.

Provádím i zhodnocení znaleckých posudků (revizní posouzení) z jiných identifikačních laboratoří (zejména Policie ČR) či od jiných znalců pro odvolací řízení či žádosti o obnovení procesu.

 

Rozsah činností:

 • Určování otcovství (paternity)
 • Určování složitějších příbuzenských vztahů (např. vnuk a děd či případy, kdy je předpokládaný otec po smrti)
 • Genetická genealogie (predikce geografického původu osob, včetně prohledání databází)
 • Genetická identifikace kosterního materiálu (archeogenetika)
 • Zajiťování vzorků biologického materiálu pro analýzu DNA (ohledání místa činu či předmětů spojených s případem)
 • Forenzní identifikace DNA ze slin na známkách anonymních dopisů
 • Forenzní identifikace DNA z lidských vlasů a chlupů
 • Forenzní identifikace DNA z lidského biologického materiálu (krev, sperma, sliny, tkáň, dotekové stopy)
 • Orientační a specifické průkazy tělních tekutin lidského původu (krev, sliny, sperma (seminální tekutina))
 • Statistické vyhodnocení výsledků analýzy DNA
 • Opakovaná analýza vzorků již testovaných v jiných identifikačních laboratořích (zejména Policie ČR) či od jinými znalci
 • Genetická identifikace vzorků psů, včetně paternity
 • Druhová identifikace zvířecího biologického materiálu (včetně forenzní vzorků - peří, kůže, rohovina, atd.)
 • Individuální identifikace zvířecího biologického materiálu - druhy na dotaz
 • Paternita u psů
 • další činnosti na dotaz

Další informace k určování otcovství naleznete na   www.DNAcentrum.cz  . Provádíme i anonymní testy otcovství bez znaleckého posudku.

 

V rámci složitějších případů zajišťuji i znalce a experty z jiných oborů (např. soudní lékařství, identifikace pisatele, antropologie, archeologie, mikrobiologie, chemie, a pod..)