RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Výrok Velkého Bratra

18.01.2013 00:00

Výsledky osmého ročníku soutěže pro slídily v našem soukromí Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra) za rok 2012 byly vyhlášeny v polovině ledna. Výsledky v "negenetických" kategoriích byly poměrně dobře pokryty ve sdělovacích prostředcích, takže se budu věnovat pouze kategorii, jež byla ve vztahu k DNA.  Anticenu v kategorii Výrok Velkého Bratra získal Zdeněk Ondráček, bývalý vyšetřovatel Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Policie ČR a přispěvatel internetového deníku Česká pozice. Dle odůvodnění odborné komise dosáhl ex-policista na „ocenění“ díky svému článku s názvem „Zpátky do pravěku, aneb dobrodružství kriminalistiky s DNA a Nečasem“, který byl uveřejněn v internetovém deníku Česká pozice dne 16.5.2012. Hodnotící komisi zaujala zejména tvrzení, že: „Každý slušný občan pak nemá problém s odběrem vzorku své DNA a jeho kriminalistickým zkoumáním, které jednoznačně potvrdí, že on pachatelem není.”  a dále pak “Policie tak jednoduchým a finančně nenáročným způsobem odhalí, ale hlavně usvědčí pachatele této dosud neobjasněné trestné činnosti.”. Já sám jsem v článku našel další „perly“, a tak jsem se na slavnostní předávání anticeny za Výrok Velkého Bratra docela těšil, neboť jsem byl vybrán jako osoba předávající „ocenění“ právě pro tuto kategorii. Doufal jsem, že si budu moci s „vítězem“ podebatovat o důvodech jeho adorace současného tristního stavu ohledně chybějící DNA legislativy. Bohužel jsem se pana Ondráčka stejně jako obecenstvo nedočkal, a tak jsem neměl šanci mu jeho zvrácené názory osobně rozporovat.  Ani se mu na druhou stranu nedivím, že si pro cenu nepřišel, protože jako bývalý vyšetřovatel musel správně předpokládat, že publikum přicházející na udílení Cen Velkého bratra nebude nakloněno demagogovi, jež všechny, kterým je proti mysli současná praxe Policie při odebírání a zpracování vzorků DNA, hází do kategorie „neslušný občan páchající trestnou činnost“.

—————

Zpět