RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Byl jsem hostem Marka Ebena v pořadu ČT Na plovárně


Tajemství rodu

V roce 2012 jsem se podílel na přípravě a realizaci pořadu České televize Tajemství rodu. Svůj vzorek DNA mi pro geneticko-genealogickou analýzu poskytli bavič Karel Šíp, herec Viktor Preiss a herečka a moderátorka Tereza Kostková. 

 

Pátrání po genetických kořenech rodu je možné provádět nejen pro vyvolené osobnosti, ale i Vy můžete zjistit, jaká tajemství skrývá otcovská či mateřská linie vašeho rodu. V současné době můžeme například zjistit geografický původ předků v mužské či ženské linii (například anglosas, východní slovan, afričanka, asiatka a podobně), zjistit, kde ve světě žijí Vaši "genetičtí bratranci a sestřenice", popřípadě porovnat výsledky analýzy Vaší DNA s databází známých osobností, jako je Čingischán, Stalin, car Mikuláš 2, Jesse James a další.

 

Výsledky analýzy DNA se mohou stát součástí pátrání po tajemstvích Vašeho rodu. Mezi genetické testy, které jsou dostupné historikům a genealogům, patří analýzy Y-chromozómu (mužská linie) a mitochondriální DNA (ženská linie). Tyto systémy přenosu dědičné informace vytvářejí nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a mohou být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie. Analýzu Y-chromozómu lze provádět pouze u mužů, ženy musí dodat vzorek DNA svého otce, bratra, strýce, bratrance a pod. Ženskou linii lze zkoumat u mužů i žen.

 

Další informace o geneticko-genealogickém testování naleznete na specializovaném portálu www.GenetickaGenealogie.cz.  A nebo mi napiště! 


15.06.2017 19:18

Dne 15.6.2017 jsme na tiskové konferenci oznámili spuštění projektu Jména mrtvým.

 

Téměř třicet let po pádu komunistického režimu stále existují místa masových hrobů, kde se nacházejí tajně uložené ostatky obětí a odpůrců totalitních režimů 20. století. Jedná se většinou o neoznačené hroby. V některých případech však není místo uložení obětí politické represe z období nacistické okupace a komunistického režimu dokonce ani přesně známo. Cílem našeho projektu je identifikace těchto kosterních pozůstatků. Tímto způsobem chceme naplnit základní civilizační povinnost zacházet s lidskými ostatky pietně

Hromadná pohřebiště se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Valdicích a dalších lokalitách. Nejznámějším pohřebištěm, kde se také nachází největší množství ostatků, je Ďáblický hřbitov v Praze. V roce 2014 velkou pozornost vzbudilo pátrání po ostatcích P. Josefa Toufara. V letech 1943–1961 byly na Ďáblickém hřbitově tajně uloženy ostatky značného počtu obětí totalitních režimů. Podle posledních výsledků archivního výzkumu, který nedávno publikoval vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Akademie Vězeňské služby ČR PhDr. Aleš Kýr, jsou zde ostatky 137 popravených či zemřelých politických vězňů z poúnorového období. Na tomto místě se patrně nachází i ostatky československých vojáků padlých v Resslově ulici dne 18. června 1942.

Jednoznačná a nezpochybnitelná identifikace kosterních pozůstatků se v současné době provádí pomocí analýzy DNA, kdy jsou porovnány výsledky genetické analýzy z kosterních pozůstatků a srovnávacího biologického materiálu získaného od příbuzných zemřelých.

Projekt bude probíhat v několika etapách:

    1. Vytvoření seznamu zemřelých z období totalitních režimů uložených na neznámém místě nebo v neoznačených hrobech
    2. Zajištění vzorků od příbuzných zemřelých a dalších informací (pravděpodobné místo uložení ostatků, ante mortem fotografie atd.)
  1. Archeologické ohledání místa, dokumentace a vyzvednutí ostatků
  2. Antropologické ohledání a dokumentace ostatků
  3. Genetická identifikace kosterních pozůstatků

S první etapou je zapotřebí začít co nejdříve, neboť postupně umírají pamětníci, očití svědci a také dárci srovnávacího biologického materiálu. Etapy 2–4 budou realizovány v případě společenského konsensu. K zahájení projektu jsme přistoupili z důvodu nedostatečné aktivity státních institucí zajistit důstojné uložení ostatků obětí totalitních režimů. Jakákoli další časová prodleva ztíží nebo dokonce znemožní budoucí identifikaci ostatků z důvodu nedosažitelnosti srovnávacích biologických materiálů.

 

Je někdo z Vašich příbuzných nebo známých uložen v neoznačeném hrobě? Pokudf ano, tak nás prosím KONTAKTUJTE POMOCÍ INTERNETOVÉHO FORMULÁŘE popřípadě na e-mailu: jmenamrtvym@dna.com.cz nebo telefonu: 606535526.


Novinky z oboru

16.02.2013 17:58

Uchovávání profilů a vzorků DNA v databázi je v současné době nelegálním zásahem do osobnostních práv

Jiří Pivoda, ač negenetik, výrazným způsobem zasáhl do boje o přijetí "Zákona o DNA", jež by kromě jiného upravoval podmínky uchovávání a skladování vzorků DNA. Jiří Pivoda se soudí s Ministerstvem vnitra kvůli neoprávněnému uchovávání profilů a vzorků DNA v kriminalistické databázi DNA (ta je bez...

—————

18.01.2013 00:00

Výrok Velkého Bratra

Výsledky osmého ročníku soutěže pro slídily v našem soukromí Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra) za rok 2012 byly vyhlášeny v polovině ledna. Výsledky v "negenetických" kategoriích byly poměrně dobře pokryty ve sdělovacích prostředcích, takže se budu věnovat pouze kategorii, jež byla ve...

—————