RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Knihy

Recenzované a nerecenzované monografie

 

Vaněk, Daniel  (2011) Forenzní genetika v procesu dokazování - Nakladatelství Forensica (rozbráno)

Vaněk, Daniel a kolektiv (2015) Genetická genealogie: Sledování rodových linií podle analýzy DNA - Nakladatelství Forensica

Vaněk Daniel a Jiřina Josefiová (2015) Genetická identifikace CITES organizmů- Nakladatelství Forensica – účelová publikace

Vaněk Daniel a kolektiv (2016) Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií - Nakladatelství Forensica, ISBN 978-80-904958-1-4 (k objednání ZDE)

 

Kapitola nebo spoluautorství v recenzovaných a nerecenzovaných monografiích

 

Daniel Vaněk (2015) Forenzní genetika v medicíně, kapitola v knize Slabý O, et al. Molekulární medicína. Praha: Nakladatelství Galén 2015, ISBN 978-80-7492-121-6

 

Daniel Vaněk and Katja Drobnič (2014) Forensic DNA Typing and the Quality Assurance. Chapter in book Forensic DNA Applications: An Interdisciplinary Perspective, Editors: Dragan Primorac, Moses Shanfield. CRC Press ISBN 9781466580220, p.205-249

 

Malina, Jaroslav, a kolektiv (2009): Antropologický slovník (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. Brno: Akademické nakladatelství CERM. ISBN 978-80-7204-560-0.

 

Jiří Štefan, Jiří Hladík a kolektiv (2012) Soudní lékařství a jeho moderní trendy.Nakladatelství Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3594-8

 

Michal Beran a kolektiv (2012) Soudnělékařská identifikace. Nakladatelství Karolinum. ISBN-978-80-246-2106-7