RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Archiv článků

16.02.2013 17:58

Uchovávání profilů a vzorků DNA v databázi je v současné době nelegálním zásahem do osobnostních práv

Jiří Pivoda, ač negenetik, výrazným způsobem zasáhl do boje o přijetí "Zákona o DNA", jež by kromě jiného upravoval podmínky uchovávání a skladování vzorků DNA. Jiří Pivoda se soudí s Ministerstvem vnitra kvůli neoprávněnému uchovávání profilů a vzorků DNA v kriminalistické databázi DNA (ta je bez...

—————

18.01.2013 00:00

Výrok Velkého Bratra

Výsledky osmého ročníku soutěže pro slídily v našem soukromí Big Brother Awards (Ceny Velkého bratra) za rok 2012 byly vyhlášeny v polovině ledna. Výsledky v "negenetických" kategoriích byly poměrně dobře pokryty ve sdělovacích prostředcích, takže se budu věnovat pouze kategorii, jež byla ve...

—————

10.01.2013 23:08

Beseda se studenty gymnázia Cheb

13.2.2013 18:00-19:00 hotel Jalta, beseda se studenty gymnázia Cheb

—————

22.11.2012 23:09

Informace pro návštěvníky

Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

—————

22.11.2012 23:08

Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

—————