RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Krásná paní

Rozhovor z června 2012 "Daniel Vaněk - dříve pracoval pro policii, dnes pomáhá odsouzeným"

 

.....

 

 

"Kolik je případů, že jste pomohl možná nespravedlivě odsouzenému?

 

Přesné statistiky si nevedu, ale obecně mohu říci, že se snažím pomoci každému, kdo o to požádá. S psychologického hlediska je nesmírně důležité už jen to, že člověk ve vězení ví, že pro něho někdo něco dělá. Bohužel platí, že i když naleznu v důkazech, jež byly klíčové pro odsouzení, závažné nedostatky, tak obnovu procesu soud nepovolí a k případnému osvobození tak nemůže dojít.

 

Když se na vás odsouzený obrátí, podle čeho se rozhodujete, zda případ přijmete?

 

Měsíčně dostávám desítky požadavků, abych se „podíval“ na nějaký případ. Pokud se jedná o oblast forenzní genetiky a biologie, popřípadě problematiky zajišťování vzorků na místě činu či správné laboratorní praxe, tak klientům zpracuji krátkou zprávu, ve které je uveden základní nález a navrhovaná řešení. Odmítám ty případy, kde se jedné o oblast forenzního zkoušení, kterému ani v nejmenším nerozumím. V žádném případě nedělám selekci podle typu trestné činnosti. Každý člověk má právo na spravedlivý proces a tím i na nezávislé posouzení případu jiným znalcem či znaleckým ústavem.

 

Nedávno jste byl policista, a teď vlastně stojíte na druhé straně barikády. Nedívají se na vás vaši bývalí kolegové přes prsty?

 

Od policie jsem odešel na konci ledna 2002 po deseti letech služby pro naše občany, a tudíž jsem po větší část své profesní kariéry „v civilu“. Pokud jsem na nějaké straně barikády, tak je to ta výspa, která chrání vědecké postupy, nezávislost, objektivitu a odmítá prznění forenzní genetiky, práci na zakázku a manipulaci výběrových řízení pro oblast identifikační analýzy DNA. A musím s Vámi souhlasit, že existuje mnoho bývalých kolegů, kterým se nelíbí, že otevřeně hovořím a píši o existujících problémech.

 

Kolik, vyjádřeno procenty, podle vás sedí ve vězeních nevinných lidí?

 

Na takto položenou otázku nelze sofistikovaně odpovědět, protože se zajímám zejména o oblast identifikační genetiky a nemám informace o rizikovosti vlivu jiných oblastí znaleckého zkoumání na vadné rozsudky soudu. Dle mého profesionálního odhadu mohou být v českých věznicích desítky osob odsouzených na základě špatně vyprodukovaných, ledabyle interpretovaných či špatně pochopených výsledcích identifikační analýzy DNA."

.........