RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Víkend - Hospodářské noviny

Rozhovor z října 2009 otištěný v časopise Víkend  byl umístěn na web Hospodářských novin pod názvem:

Daniel Vaněk: Detektiv DNA