RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Přednášky pro studenty vysokých škol

V současné době působím jako pedagog na 2.lékařské fakultě UK, Přírodovědecké fakultě UK a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.