RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


2.lékařská fakulta UK

V rámci výuky na Ústavu soudního lékařství 2.LF UK a Nemocnice na Bulovce jsou přednášeny ZÁKLADY FORENZNÍ GENETIKY, konkrétně následující témata:

 

Zajišťování srovnávacího biologického materiálu pro forenzní indentifikační genetiku
 
Individuální vs. skupinová identifikace ve forenzní genetice - důkazní hodnota

Kritické faktory ovlivňující výsledek zkoumání ve forenzní genetice

Zjišťování paternity

Průkaz stop biologického původu

 

Výuka zahraničních studentů je zajišťována v anglickém jazyce.