RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


8 mýtů justice

8 mýtů justice definoval ve své knize Falešná spravedlnost (v anglickém originále False Justice) definoval Jim Petro, bývalý státní návladní v Ohiu. Díky těmto mýtům, jimiž jsou ovlivněny osoby v justičním systému, jsou ve vězení nevinní lidé a nikoli pachatelé trestných činů.

 

1) Každý odsouzený tvrdí, že je nevinný

2) Justiční systém téměř nikdy neodsoudí nevinného člověka

3) K trestnému činu se dozná jen pachatel

4) K nespravedlivému odsouzení dochází díky nevinné lidské chybě

5) Nejlepší svědectví poskytuje očitý svědek

6) Chybná prvoinstanční odsouzení jsou korigována u odvolacího soudu

7) Jakékoli zpochybňování rozsudku je zneuctěním oběti

8) Problémy justičního systému jsou napraveny odborníky

 

Zdroj: Daniel Vaněk, Falešná spravedlnost, Vesmír 91, únor 2012