RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


CSI efekt

Za CSI efekt označujeme nedostatečné či chybějící jednotné školení orgánů činných v trestním řízení v otázce správného nakládání s výsledky analýzy DNA má za následek, že interesované osoby přebírají informace z televizních seriálů (CSI = Crime Scene Investigation) a následně mají nereálné předpoklady o provádění forenzního zkoumání, včetně víry v neomylnost vědců.

CSI efekt a jeho mýty:

1.Vzorky se začnou zpracovávat okamžitě po předání do laboratoře;
2.Jeden expert zvládne celou řadu odborných činností;
3.Svědek se nikdy nemýlí;
4.Na místě činu se vždy naleznou upotřebitelné stopy, které jsou vždy správně zajištěny;
5.Laboratoř má k dispozici veškeré potřebné vybavení, chemikálie, literaturu a proškolený personál;
6.K dispozici jsou speciální přístroje, které dokážou detekovat jinak nezjistitelné substance;
7.Analýza DNA je vždy úspěšná a identifikace pachatele je vždy na 100%;
8.Nikdy nedochází ke kontaminaci v laboratoři či při vzorkování;
9.Vědec se nikdy nemýlí;
10.Pokud má vědec hodnost podplukovníka, tak má pravdu absolutní!

 

Zdroj: Daniel Vaněk, Genetický "doškolovák" jménem CSI, Vesmír 90, březen 2011