RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


Kriminalistika

Vaněk D. (1993). Forenzní dokazování pomocí DNA sekvenování. Kriminalistika 25:254-255

 

Vaněk D., Pospisek M., Laupy M. (1996)  Forenzní genetika a kriminalistická praxe. Kriminalistika 29: 213-216