RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.


ČRo Sever

O projektu Archeosteon, v jehož rámci by měl proběhnout genetický výzkum ostatků nejstarších Přemyslovců, hovoří historička Milena Bravermanová, archeolog Jan Frolík a genetik Daniel Vaněk. Přehrát